SealantClassification av egenskapen etter bygging

Kureres fugemasse: denne typen tetningsmasse kan bedivided til to typer av stive og fleksible. Rigid forseglet herding noen solid eller befestet toform fleksible Vulcanized fleksible fugemasse isflexible og myk. Stive tetting funksjoner nocurved sømmer vanligvis kan ikke flyttes. Flexibleafter herding, blir tetningsmasse myk.

kureres fugemasse: denne typen fugemasse er asolidification av myke fugemasse constructionremains etter tørr vedheft agent fortsetter tomigrate til overflaten. Dette limet er vanligvis acream anvendelig skrapere eller børster brukes tojoints i tråd med ulike viskositet anddifferent egenskaper med fugemasse.